Pobytová veřejná prostranství na území MČ Praha 11 vhodná k regeneraci: 28 – Kosmická, Horčičkova a 39 – Horčičkova, Mendelova

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzem...

28 – Kosmická, Horčičkova a 39 – Horčičkova, Mendelova

OBCHODNÍ CENTRUM HÁJE

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-me...

Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády.

Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP).

Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu.

Přihlásit se k odběru Společenství pro dům Mendelova 541 RSS